Bağlanma stilleri insanların hayatta kalmasını sağlar. Hayatımız boyunca tehlikelerden ve zorlayıcı durumlardan korunmak için bağlanma modellerine ihtiyaç duyarız. İlk bağlanma modelimiz ise ebeveynlerimiz ile kurduğumuz ilişkidir. Onlardan aldığımız güvenle hayatı tanımaya başlarız. 
Bağlanma stili; karakter oluşumunun önemli bir parçasıdır. John Bowlby yetişkinlik döneminde kurduğumuz ilişkilerin, çocukluk döneminden izler taşıdığını vurgulamaktadır. Bebeklik döneminde bakım veren kişi ile kurduğumuz ilişkiler yetişkin bağlanma biçimlerini oluşturur. Bunlar;

 • Güvenli Bağlanma 
 • Güvensiz Endişeli Bağlanma
 • Güvensiz Kaçıngan Bağlanma
 • Korkulu Kaçıngan Bağlanma

Güvenli Bağlanma Stili

Güvenli bağlanan kişiler;

 • Yüksek duygusal zekâya sahiptir. Duygularını daha kolay ifade edebilirler.
 • Samimiyetten çekinmezler.
 • İlişkilerinde sağlıklı ve uygun sınırlar gösterebilirler. 
 • Tek başına ya da bir başkasıyla olduklarında kendilerini güvende ve rahat hissederler.
 • Sosyal ilişkilerinde başarılılardır. 
 • Karşılarına çıkan zorluklarla baş edebilir. Bir kişiyi suçlamak ya da tartışmak yerine sorunları adım adım çözerler.
 • Güvenli bağlanan kişiler elbette mükemmel değildir. Yaşamlarının bazı dönemlerinde herkeste olduğu gibi çalkantılar ortaya çıkabilir. Ancak dört yetişkin bağlanma stiline göre en sağlıklı ve olgun davranışlar sergileyen onlardır. 

Güvensiz Endişeli Bağlanma

Güvensiz endişeli bağlanan kişiler; 

 • Romantik ilişkilerde gergin ve daha az güvende hissederler.
 • İlişkilerinde strese sahip olma eğilimindedirler. Bu stres kıskançlık, kontrol, ihtiyaç vb. nedenlerle ortaya çıkmaktadır.
 • İnsanlara şüpheyle yaklaşırlar.
 • Güvende hissedebilmek için sürekli onaylanma ihtiyacı hissederler.
 • Güvende hissedebilmek için ilişkilerini sürekli sınava tabii tutabilirler.
 • Yalnızlıktan hoşlanmazlar.

Güvensiz Kaçıngan Bağlanma

Güvensiz kaçıngan bağlanan kişiler; 

 • Davranışsal ve duygusal olarak bağımsızdırlar.
 • Duygusal ve fiziksel bağımsızlık isteği içindedirler. (Örneğin: Kimseyle evlenmem) 
 • Kendilerine çok yakınlık gösterenleri uzaklaştırırlar. (Örneğin: Biraz nefes almak istiyorum)
 • Yaşamlarını romantik ilişkiler üzerine değil iş, seyahat, eğlence vb. şeyler üzerine inşa ederler.
 • Bazı kişiler bekâr olmayı tercih eder.
 • Çevreleri kalabalık olabilir ancak çok az yakın ilişkileri vardır.
 • Bazen pasif-agresif davranışlar gösterebilir ya da narsist olabilirler.

Korkulu Kaçıngan Bağlanan Kişilerin; 

 • Yakınlık kurmayı isterler ancak yakınlığa karşı direnç gösterirler.
 • Başkalarına güvenmek ya da güvenmemek konusunda içsel çatışmalar yaşarlar.
 • Mutlu bir ilişki kurduklarında bunun bozulmasından çok korkarlar.
 • Başkalarının sözlerinden şüphe duyma eğilimleri vardır.
 • Gerçekten yakınlık içeren ilişkileri azdır.

Bu bağlanma stili terk edilme, istismar veya yas deneyimleri ile ilişkilidir. 

Sonuç olarak birçok kişinin bağlanma stili zamanla değişiklik gösterebilir ya da bu dört bağlanma stiline belirli derecelerde sahip olabilir. Sosyal destek, farkındalık ve psikolojik destek pozitif ilişki gelişimi için önemli unsurlardır ve bu unsurların varlığında bireyler kişisel bağlarını geliştirebilir. Bununla birlikte bu unsurların yokluğunda kişiler ilişkilerinde uyumsuzluk yaşayabilir. 

Bu bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemleriniz için mutlaka doktorunuza veya sağlık kuruluşuna başvurunuz. Doktorunuza danışmadan uygulamayınız.

Bu içerik kayıt tarihindeki bilimsel verilerle hazırlanmış olup LifeClub Sağlık Hizmetleri Medikal Direktörlüğü tarafından kontrol edilmiştir.

Size özel atanacak LifeClub Hekimi'niz rehberliğinde bütünsel sağlık yönetimini güvenle deneyimleyebilir, daha iyi sağlıklı bir yaşam için LifeClub Wellness modülümüzle kişiye özel tasarlanacak online spor, diyet programlarını takip edebilir, ilgi alanlarınız doğrultusunda tüm içeriklere ulaşabilir ya da LifeClub Platform'da sağlıklı yaşama dair aradığınız hizmet ve ürünleri bulabilirsiniz. Şimdi LifeClub Dünyası'na adım atın!