İlişkilerde  ‘Ben’ kalarak  ‘Biz’ Olmak… 

Evlilik, farklı ya da benzer kültürler içerisinde yetişmiş olan iki yetişkin kişinin ortak bir hayatı paylaşma; duygusal, biyolojik ve sosyal açıdan ihtiyaçlarını karşılamak için hayatlarını birleştirdikleri bir sistemdir.
Evlilik Olgunluğu, erkek veya kadın için kendisi olabilmeyi başarması, verdiği kararlarda bağımsız olabilmesi,  istediği ya da istemediği durumları rahat bir şekilde ifade edebiliyor olmasıdır. 
Evlilik Olgunluğu, kişinin kendini gerçekleştirme becerisidir. Olgun kişiler, içten ve güveni temel alan ilişkiler kurarlar. Yeteneklerini geliştiren, üreten, kendilerini olduğu gibi kabul eden ve paylaşımcı kişilerdir. 

Evlenecek Kişilerde Sorumluluklar

Evlenecek kişilerin, evliliğin sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için fiziksel, sosyal ve bilişsel açıdan gelişmiş olmaları gerekir. Erken yapılan evliliklerde kişilerin gelecekten beklentilerinin ve hedeflerinin tamamen şekillenmemiş olması nedeniyle bu evliliklerin başarılı ve uzun ömürlü olması ihtimali düşüktür. Çünkü erken yaşta yapılan evliliklerde eşlerin maddi ve manevi açıdan yeterli olma ihtimali düşük görülmektedir. Bu yüzden de çekirdek aile dışındaki bireylerin, çiftin hayatlarında söz sahibi olma durumu artmaktadır.

Bu konuda en önemli olan şey, kişinin evlenmeye hazır olup olmadığıdır. Evliliğe adım atmak için kişilerin birçok yönden hazır olup olmaması büyük önem taşır. Evlenme olgunluğuna ulaşmamış bir insanın evlenmesi sakıncalı olabilir.

Çünkü evlilik için kişilerin şu yönlerden hazır olması gerekir;

 • Yaş,
 • Evlenecek insanın kendi ailesine bağlılığı,
 • Empati yapabilmesi,
 • Başkalarının düşüncelerine değer vermesi,
 • Bencil olup olmaması,
 • Bağışlayıcı olması,
 • Duygularını kontrol altına alabilmesi,
 • Ekonomik açıdan bağımsız olması,

Evlilik olgunluğuna ulaşma süreci kişiden kişiye değişmekle beraber uzun sürebilmektedir. Bazı araştırmalar, evliliğin sürdürülebilmesi için ilk 7 yılın önemli olduğunu gösteriyor. Başarılı bir evlilik için, güven mutlaka şarttır. Eşler birbirine karşı duygularını açıkça ifade edebilmeli ve anlayışlı olmalıdır.  

Olgun kişilerde 3 konu hakkında sorumluluk duygusu gelişmiştir.

 • Kendini tanıma,
 • Karşısındaki kişiyi tanıma,
 • Düzeni tanıma,

Evlilik için en ideal zaman; kişilerin birçok açıdan olgunluğa ulaştığı zamandır. Küçük yaşlarda evlenenlerde beklentilerin ve değer yargılarının sonraki yıllarda değiştiği bu yüzden de çiftler arasında uyumsuzluklar meydana geldiği görülmektedir. Kişilerin çocuk sahibi olabilmesi fiziksel olgunluklarıyla ilgilidir. Kişiler çocuk yapacak fiziksel olgunluğa, anne baba olacak duygusal ve sosyal olgunluktan daha önce ulaşır. Bu yüzden fiziksel olgunluk evlilik için tek başına yeterli değildir.   

Kişiler eş seçimi sürecinde kendilerinden çok, karşı tarafın nasıl biri olduğunu anlamaya çalışırlar. Çok az kişi, kendi kişisel niteliklerini, kendini tanımayı, evlilikten beklentilerini ortaya çıkarmaya önem verir.                    
Evlilik Olgunluğunun tamamlanabilmesi için kişiler bencillikten kaçınmalıdır. Çünkü bencil insanlar, başarıyı yakalayamazlar, yaşamlarında en çok problem yaşayan insanlardır ve empati yapamazlar, karşı tarafın ihtiyaçlarına cevap veremezler bu yüzden de ilişki yönetimi konusunda oldukça zayıftırlar. Bu kişiler evliliklerini sağlıklı bir şekilde yürütemezler bu yüzden de boşanmalar kaçınılmaz bir son olur. 

Bu içerik kayıt tarihindeki bilimsel verilerle hazırlanmış olup LifeClub Sağlık Hizmetleri Medikal Direktörlüğü tarafından kontrol edilmiştir.

Bu bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.

Size özel atanacak LifeClub Hekimi'niz rehberliğinde bütünsel sağlık yönetimini güvenle deneyimleyebilir, daha iyi sağlıklı bir yaşam için LifeClub Wellness modülümüzle kişiye özel tasarlanacak online spor, diyet programlarını takip edebilir, ilgi alanlarınız doğrultusunda tüm içeriklere ulaşabilir ya da LifeClub Platformu'nda sağlıklı yaşama dair aradığınız hizmet ve ürünleri bulabilirsiniz. Şimdi LifeClub Dünyası'na adım atın!