Günlük yaşamın akışı içerisinde birçok davranış sergiliyoruz ve çoğunun farkında olmuyoruz. Davranışların ortaya çıkmasının da bir süreci vardır ve bu süreç duyu bilgilerinden elde edilen verilerle oluşturulan bir anlamlandırma sürecini içermektedir. Duyu bütünleme teorisi olarak adlandırılan bu kurama göre çevremiz ile olan etkileşimimizde vücudun fonksiyonlarını normal bir şekilde yerine getirebilmesi için duyuları yöneten nörolojik sürecin yani duyu bütünleme fonksiyonunun çalışması gerekir. Günlük yaşam aktiviteleri içerisinde bu nörolojik süreci kullanan beyin, vücuttan ve çevreden gelen bu uyarıları yönetmektedir. 

Bir başka deyişle duyu bütünleme, duyu deneyimlerine verilen anlamlı ve amaca yönelik cevapların oluşturulması, vücuttan ve çevreden alınan bilgilerin anlamlandırılmasıdır. Öğrenme olarak adlandırılan yetinin kendini gerçekleştirebilmesi için anlamlı aktivite ile beynin geliştirilerek, duyusal motorun gelişimi sağlanmaktadır. Yani duyusal motorun gelişmesi için bireyin çevre ile iletişim halinde olması gerekmektedir. Dolayısıyla doğru bilgi alışverişi yöntemleri beynin gelişiminde ve sinir sisteminin değişme kapasitesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu sebeple duyu bütünleme tedavilerinde anlamlı duyu-motor aktiviteler oldukça önemlidir.

Duyu Bütünleme Bozukluğu Nedir?

Duyu bütünleme teorisine göre öğrenme edimi beynin önemli fonksiyonlarından biridir ve öğrenme ile ilgili karşılaşılan öğrenme güçlükleri sinir sisteminde oluşan veya var olan sapmaları işaret eder. Öğrenme güçlükleri yaşayan bireylerin motor ve duyusal problemleri vardır; duyu bilgilerinin algılanması ile bu bilgilerin bütünleştirilmesinde zorluk çekerler. Duyusal uyaranların bütünleştirilememesi davranışlarda ve öğrenme aşamasında problemlerin doğmasına sebep olur. Bu duruma ‘Duyu Bütünleme Bozukluğu’ denir.

Duyu Bütünleme Bozukluğu Kimlerde Görülür?

 • Dikkat eksikliği olan bireylerde,
 • Hiperaktivite bozukluğu olan bireylerde,
 • Otizmli bireylerde,
 • Serebral palsi problemi olan bireylerde,
 • Gelişme geriliği olan bireylerde,
 • İşitme, dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerde,
 • Erken doğuma bağlı gelişme geriliği olan bireylerde,
 • Genetik ve kromozomal bozukluklara sahip bireylerde duyu bütünleme bozukluğu görülür.

Duyu Bütünleme Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Yaygın olarak görülen duyu bütünleme bozuklukları ise şu şekildedir:

 • Yavaş bir şekilde cevap verebilme.
 • Dikkat süresinde belirgin bir şekilde görülen kısalma.
 • Konuşmanın ton ve hızındaki anormallikler olması.
 • Sürekli hissedilen yorgunluk.
 • Gürültülü ortamlarda konsantre olmakta güçlük çekme ve kulakları kapatma ihtiyacı.
 • Yanlış sese konsantre olarak hedefi şaşırma.
 • Hafızada güçlükler yaşama.
 • Seslere tepki verememe ve sesin yönünü bulamama.
 • Dişleri fırçalayamama.
 • Düşme korkusu yaşama.
 • Sakarlık ve sürekli gelen hareket etme isteği.

Duyu Bütünleme Bozukluğu Tedavisi Neleri İçerir?

Duyu bütünleme bozuklukları tedavisinde ilk olarak çocuğun içsel motivasyonun dengede olması, aktif katılımı gerçekleştirebilmesi ve uyaranları tolere edebilir olması gerekmektedir. Çocuğun aktif katılımı oldukça önemlidir çünkü iletişim ve oyunlar süresince öğrendiği bilgileri gündelik yaşamdaki aktivitelerine kolayca adapte edebilmesini destekler.
Duyusal uyaranlar oluşturulurken her zaman çocuğun bireysel ihtiyaçları göz önüne alınarak planlama yapılır ve çocuğa uygun olan duyusal diyet seçilir. Her çocuk farklı olduğundan ve birbirinden farklı ihtiyaçlara sahip olduğundan dolayı farklı duyusal özellikler gösterir. Bu sebeple farklı müdahale planları ve stratejileri oluşturmak oldukça önemlidir. Buna ek olarak tedavinin daha etkin olabilmesi adına aileye de eğitim verilir ve bu tedavi çocuğun yaşamının her alanında uygulanır. Bu şekilde çocuk için oluşturulan plan ev ve okulu da içine alır.

Bu bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.

Bu içerik kayıt tarihindeki bilimsel verilerle hazırlanmış olup LifeClub Sağlık Hizmetleri Medikal Direktörlüğü tarafından kontrol edilmiştir.

Size özel atanacak LifeClub Hekimi'niz rehberliğinde bütünsel sağlık yönetimini güvenle deneyimleyebilir, daha iyi sağlıklı bir yaşam için LifeClub Wellness modülümüzle kişiye özel tasarlanacak online spor, diyet programlarını takip edebilir, ilgi alanlarınız doğrultusunda tüm içeriklere ulaşabilir ya da LifeClub Platform'da sağlıklı yaşama dair aradığınız hizmet ve ürünleri bulabilirsiniz. Şimdi LifeClub Dünyası'na adım atın!