Testin amacı 5-17 yaşları arasındaki çocukların bilişsel işlevlerini  değerlendirmek ve hangi işlevlerde  ne seviyede olduklarını belirlemektir. Nörolojik bir değerlendirme imkânı da sağladığından bazı bilişsel fonksiyonlarda zorlanan çocukların hangi alanlarda zorlandığını tespit ederek önemli bir veri kaynağı sunmaktadır. 

Yani zekânın zihinsel fonksiyonlara dayandığı görüşünü benimsemektedir. Cognitive Assesment System testi, planlama, dikkat, eşzamanlı ve ardıl bilişsel becerileri değerlendirir. Böylece çocukların zihinsel düzeylerini ve zekâ bölümlerini saptar. Ayrıca dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, travmatik beyin hasarı, öğrenme güçlüğü, ağır duygusal bozukluklar ve planlama bozuklukları hakkında da belli ipuçları sunar. 

CAS testinin uygulanma süresi kişiden kişiye değişmekte olup genellikle 60-120 dakika arasında gerçekleşir. Testin en büyük avantajı kültürel etkenlere bağlı olmadan çocukla ilgili bir değerlendirme yapmasıdır.

CAS Testi Hangi Durumlarda Uygulanmaktadır?

Test, dikkat eksikliği, hiperaktivite, öğrenme güçlüğü, zihinsel engellilik, travmatik beyin hasarları, üstün zeka gibi durumların değerlendirilmesi için çocuklarda uygulanır. 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

CAS Testi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların bilişsel işlev özelliklerinin değerlendirilmesi için uygundur. Dikkat ve planlama ölçeklerini değerlendirerek uygulayıcılara iyi bir değerlendirme sağlamaktadır.

Öğrenme Güçlüğü

Test, öğrenme güçlüğünün altında yatan bilişsel işlevlerin  değerlendirilmesi konusunda, okumadaki şifre çözmeyle ilişkili ardıl bilişsel işlev   problemlerinin ortaya çıkmasına yardımcı olabilmektedir. Eşzamanlı ve ardıl bilişsel işlev puanları okuduğunu anlamayla ilgili verilerdir.

Zihinsel Engellilik

Bir çocuğun zihinsel engelli olma ihtimalinin belirlenmesinde CAS testi iki açıdan fayda sağlar. İlki, çocuğun eğitim sayesinde sonradan öğrendiği bilgilere çok az ihtiyaç duyduğu bir değerlendirme sunar. Böylece çocuk bilgi eksikliği nedeniyle testlerde başarısız olmamaktadır ve doğal performansı puanlara tam olarak yansımaktadır. İkincisi, birçok farklı bilişsel işlevin  değerlendirilebilmesine olanak sağladığı için ayırıcı tanıya yardımcı olur.

Travmatik Beyin Hasarı Olanlar

Dört PASS ölçeğinin her biri, travmatik beyin hasarını ölçmekte fayda sağlar. Çünkü organizasyon, dürtü kontrolü, dikkat, problem çözme ve planlama gibi faktörler travmatik beyin hasarı olan çocuklarda sorun teşkil eder.

Üstün Zekalı Çocuklar

CAS testinin dört ölçeği üstünlüğün değerlendirilmesi için gerekli olan bilişsel işlevlerin anlaşılabilirliği konusunda da yardımcı olur.  CAS, bilişsel işlevlerin geniş kapsamlı olarak ölçülmesine olanak sağlar ve geleneksel zekâ testleriyle ölçülemeyen bilişsel alanlarda üstün olan bireyleri, çocukları belirleyebilir.

CAS Testinin Diğer Testlerden Farkı Nedir?

CAS testinin diğer testlerden en önemli farkı, işlenmiş bilgi ve becerileri değil çocuğun ham zihinsel becerilerini ölçmesidir. Teste tabi tutulan bireyin zihin haritasını ortaya çıkarır. Diğer önemli bir farkı ise kültürel etkenlere bağlı olmaksızın çocukla ilgili bir değerlendirme sunar.

Bu bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.

Bu içerik kayıt tarihindeki bilimsel verilerle hazırlanmış olup LifeClub Sağlık Hizmetleri Medikal Direktörlüğü tarafından kontrol edilmiştir.

Size özel atanacak LifeClub Hekimi'niz rehberliğinde bütünsel sağlık yönetimini güvenle deneyimleyebilir, daha iyi sağlıklı bir yaşam için LifeClub Wellness modülümüzle kişiye özel tasarlanacak online spor, diyet programlarını takip edebilir, ilgi alanlarınız doğrultusunda tüm içeriklere ulaşabilir ya da LifeClub Platform'da sağlıklı yaşama dair aradığınız hizmet ve ürünleri bulabilirsiniz. Şimdi LifeClub Dünyası'na adım atın!