“Yanlış olduğunu bilsem de ilişkiyi bitiremiyorum”, 

“Hayır demekte zorlanıyorum”,

“Yalnız kalmaktan korkmasam bu sorunları yaşamayacağım” şeklinde cümleleri kendimiz söylüyor veya başkalarından duyuyor muyuz? 

Bazı bireyler gereksinimlerini, yanında olmasını istediği kişiye göre yönlendirmektedir, kendisini ikinci plana atarak bir başkasının kendisini sömürmelerine izin verebilirler. Bu kişileri incelediğimizde genellikle bağımlı kişilik özellikleri gösterdiklerini söylemek mümkündür.

 

Bağımlı Kişilik Bozukluğu Olan Kişilerin Özellikleri Nasıldır?

Bağımlılıkları zamanla onları boyun eğen, yapışkan ve ayrılıktan aşırı derece korkan bireyler haline getirir. 

Yalnız kalmaktan çok korkan ve reddeden kişiler olarak bilinirler. Yalnız kaldıklarında depresif bir ruh haline bürünürler ve kaygılı olurlar. 

Başkalarına bağımlı olmalarından kaynaklı sömürüye dayalı bir ilişkileri vardır, İlişkide oldukları kişilerin kararlarına ve öğütlerine muhtaçlık duyan, tek başlarına var olamayacaklarını düşünen kişilerdir. 

Bağımlılığa yatkın iletişim kurdukları için rekabetçi bir yapıları yoktur. 

Eleştirilmekten ve dışlanmaktan çok korktukları için sosyal ilişkilerinde de kendi benliklerini ortaya koymaktan çekinirler. Kendilerini içe dönük bir şekilde aşağılayabilir, kendi benliklerini değersizleştirmeye oldukça yatkındırlar. 

Bağımlı Kişilik Bozukluğu Oluşmasının Nedenleri

Aşırı koruyucu, 
Kontrolcü, 
Otoriter ebeveynlere sahip olmak BKB oluşumuna katkıda bulunmaktadır. 

Yapılan araştırmalara göre erken çocukluk döneminin özellikle bağlanma tarzının bireyde bağımlı kişilik bozukluğu oluşturmasında bir risk faktörü olduğu gözlemlenmiştir. 
Uyumsuz ve daha çekingen çocukluk geçirenler yaşamlarının erken dönemlerinden itibaren bağımlılığa yatkın karakter özellikleri geliştirerek büyüme gösterirler.

Bağımlı Kişilik Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?

  • Başkalarından çok öğüt ve güvence almadıkça gündelik kararlarını vermekte güçlük çeker.
  • Yaşamının çoğu önemli alanında, kendisinin yerine başkalarının sorumluluk almasını ister.
  • Desteklerini çekecekleri ya da kabul görmeyeceği korkusuyla, başkalarıyla aynı görüşte olmadığını söylemekte güçlük çeker. 
  • Kendi başına bir işe girişmede ya da bir iş yapmakta güçlük çeker.
  • Tek başına kaldığında kendisini rahatsız ya da çaresiz hisseder.

 

Peki Tedavisi Var Mıdır?

Bağımlı kişilik bozukluğunun tedavisinde psikoterapi kullanılır. Bağımlı kişinin terapi esnasında terapiste bağımlılık eğiliminde bulunması karşılaşılan bir durumdur. 
Terapideki hedef danışanın;  kendine olan güvenini, kendini açıklama becerisini artırmaktır.
İki çeşit terapi ekolü kullanılabilir;

  • Psikodinamik terapi. 
  • Bilişsel davranışçı terapi.

Burada Psikodinamik ekol, danışanın erken dönemde deneyimlediği ayrılıklarla baş etmesine katkıda bulunmak ile olur. 
Bilişsel davranışçı terapi de ise danışanın inançlarını değiştirmesine yardımcı olarak ve bazen danışanı ayrılığa maruz bırakarak bireyin özgüvenini artırma hedeflenir.

Bağımlı kişilik bozukluğu bireyi öznel yaşantısında zorlayabilecek bir bozukluk olduğundan,  kişilik bozuklarından dolayı ortaya çıkan ve kişinin işlevselliğini bozan sorunların Psikoterapi ile giderilmesi mümkün olacaktır. 

Bu bilgiler, kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.

Bu içerik kayıt tarihindeki bilimsel verilerle hazırlanmış olup LifeClub Sağlık Hizmetleri Medikal Direktörlüğü tarafından kontrol edilmiştir.

Size özel atanacak LifeClub Hekimi'niz rehberliğinde bütünsel sağlık yönetimini güvenle deneyimleyebilir, daha iyi sağlıklı bir yaşam için LifeClub Wellness modülümüzle kişiye özel tasarlanacak online spor, diyet programlarını takip edebilir, ilgi alanlarınız doğrultusunda tüm içeriklere ulaşabilir ya da LifeClub Platform'da sağlıklı yaşama dair aradığınız hizmet ve ürünleri bulabilirsiniz. Şimdi LifeClub Dünyası'na adım atın!