Günümüzde pek çok insanın yaşamını etkileyen; dikkat, odaklanma ve dürtü kontrolü gibi temel becerilerini zorlayan çeşitli sağlık sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlardan biri de ADHD(Attention-deficit/hyperactivity disorder)olarak bilinen, Türkçede açılımı “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu” olan rahatsızlıktır. ADHD genellikle çocukluk döneminde başlayan ve yetişkinliğe kadar devam edebilen bir nörolojik bozukluktur. Hem bireyin kendisi hem de çevresi üzerinde çeşitli etkilere neden olabilen bu bozukluğun belirtileri çoğu zaman çocuk yaşta fark edilebilir. Peki ADHD’nin belirtileri nelerdir? Gelin detaylıca konuşalım. 

ADHD Nedir? 

ADHD, Türkçede DEHB olarak da bilinen odaklanma güçlüğünün, hiperaktivite ve dürtüsel davranışların kalıcı bir sorun haline geldiği bir bozukluktur. Çoğu zaman çocuklukta başlayan bu rahatsızlık yetişkinlerde istikrarsız ilişkilere, düşük iş ve akademik performansa, özgüvensizliğe yol açabilir. Bu nedenle çocukluk döneminde belirtileri tespit etmek, rahatsızlığın semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. 

Çocuklukta ADHD Belirtileri

ADHD çocukluk çağında en sık görülen nörogelişimsel bozukluklardan biri olsa da her çocuğun zaman zaman odaklanamadığı ve çok fazla hareket ettiği dönemleri olabileceği unutulmamalıdır. ADHD’li çocuklarda odaklanma ve davranış sorunları geçici değildir. Bu sorunlar okulda, evde ya da arkadaşlarıyla ilişkilerinde birtakım sorunlara yol açabilir. ADHD’li çocuklarda şu davranışlar gözlemlenebilir:

 • Çok hayal kurmak
 • Çok sık bir şeyleri unutmak ya da kaybetmek
 • Aşırı hareketlilik
 • Çok fazla konuşmak
 • Dikkatsiz hatalar yapmak
 • Gereksiz riskler almak
 • Başkalarıyla geçinememek

Bazı ADHD’li kişilerin semptomları yaş aldıkça daha az görülmeye başlayabilir ancak bazı yetişkinlerde günlük işlerini yapmayı engelleyecek derecede belirtiler görülmeye devam edebilir. ADHD’li yetişkinler odaklanma ve önceliklendirme konularında sıkıntılar yaşayabilir. Örneğin son teslim tarihlerinin sürekli kaçırılması, buluşmaların unutulması gibi günlük yaşamda karşılaşılan birtakım sorunlar, ADHD’nin belirtilerinden sayılabilir. Yetişkinlikle ADHD belirtileri şunları da içerebilir:

 • Dürtüsellik
 • Dağınıklık
 • Zamanı iyi yönetememe
 • Çoklu görevleri tamamlamada zorluk
 • Aşırı hareketlilik
 • Görevleri takip etmede ya da tamamlamada sorun
 • Hızlı öfkelenme
 • Stresle başa çıkmada zorluk

ADHD belirtileri, birçok insanın hayatının bir noktasında yaşayabileceği sorunlar gibi görünebilir. Ancak ADHD tanısı, belirtilerin hayatın birden fazla alanında ortaya çıkacak kadar şiddetli olduğu durumlarda konulur. Teşhis için bireylerin belirtilerinin erken çocukluk dönemine kadar uzanıp uzanmadığı tespit edilmeye çalışılabilir.

 ADHD’nin erken teşhis edilmesi ve uygun tedavi yöntemleri ile yönetimi, bireyin yaşam kalitesini önemli ölçüde artıracaktır. Özellikle aileler, öğretmenler ve doktorlar, ADHD'li çocuklara destek olmak ve onların potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak adına önemli bir role sahiptir.

Bu bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemleriniz için mutlaka doktorunuza veya sağlık kuruluşuna başvurunuz. Doktorunuza danışmadan uygulamayınız.
Bu içerik kayıt tarihindeki bilimsel verilerle hazırlanmış olup LifeClub Sağlık Hizmetleri Medikal Direktörlüğü tarafından kontrol edilmiştir.

Size özel atanacak LifeClub Hekimi'niz rehberliğinde bütünsel sağlık yönetimini güvenle deneyimleyebilir, daha iyi sağlıklı bir yaşam için LifeClub Wellness modülümüzle kişiye özel tasarlanacak online spor, diyet programlarını takip edebilir, ilgi alanlarınız doğrultusunda tüm içeriklere ulaşabilir ya da LifeClub Platform'da sağlıklı yaşama dair aradığınız hizmet ve ürünleri bulabilirsiniz. Şimdi LifeClub Dünyası'na adım atın!